Biblioteka dodaję tutaj na prośbę wykładowców wskazane przez nich materiały do literatury danego przedmiotu. Zamieszczone skany pochodzą ze zbiorów  Biblioteki PWSZ Gniezno.