Available courses

    Badania rynkowe i marketingowe są przedmiotem praktycznym. Celem przedmiotu jest rozbudowanie potencjału wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie rozpoznania rynku i opracowania i realizacji marketingowego procesu badawczego.